Μεγάλη γκάμα Γεωργικών (χημικών και βιολογικών) φαρμάκων, για την πρόληψη και την καταπολέμηση ασθενειών, εντόμων και εχθρών σε καλλωπιστικά φυτά και καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προτροπή για χρήση βιολογικών σκευασμάτων για την προστασία των ωφέλιμων εντόμων, την προστασία του περιβάλλοντος και κατ'επέκταση της υγείας μας.

Εστιάζουμε στον χειρισμό, με τη δέουσα προσοχή, χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων ,ώστε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας πρόσβαση σε ένα καθαρό περιβάλλον.

Μεγάλη γκάμα και λιπασμάτων , χημικών, οργανικών, βραδείας αποδέσμευσης, στερεών ή υγρών , για ζωντανά και υγιή φυτά.